THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2018
Ngày công bố
09/06/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
07
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
21
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương cam
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-A5/VNM/2018
Ngày công bố
05/09/2018
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D4/VNM/2018
Ngày công bố
09/03/2018
STT
23
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
25
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
26
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2018
Ngày công bố
28/05/2018
STT
28
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
31-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
29
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
32-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
30
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
31
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2018
Ngày công bố
13/08/2018
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D2/VNM/2018
Ngày công bố
31/08/2018
STT
33
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
34
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
30-C3/VNM/2018
Ngày công bố
17/12/2018
STT
35
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2019
Ngày công bố
21/01/2019
STT
36
Sản phẩm
Thức uống năng lượng hương cam đào - Vinamilk Power
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2019
Ngày công bố
17/04/2019
STT
37
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
38
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
39
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
40
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm có đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
41
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm không đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
42
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
43
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C2/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
44
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk ADM Gold - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
39-C3/VNM/2018
Ngày công bố
21/09/2018
STT
45
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
STT
46
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2018
Ngày công bố
20/06/2018
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D1/VNM/2019
Ngày công bố
26/02/2019
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D1/VNM/2019
Ngày công bố
27/02/2019
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D1/VNM/2019
Ngày công bố
26/02/2019
STT
52
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
53
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
54
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2018
Ngày công bố
19/02/2019
STT
55
Sản phẩm
Sữa uống dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương Vani
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2019
Ngày công bố
04/03/2019
STT
56
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi - Vinamilk CanxiPro
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
06/03/2019
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
60
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
61
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
62
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
63
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
64
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương táo nho - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
65
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
25-C3/VNM/2018
Ngày công bố
14/07/2018
STT
66
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D4/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
67
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk Happy Star
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
68
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
69
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
70
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
71
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
72
Sản phẩm
Sữa bột nguyên kem có đường - Vinamilk Dinh dưỡng
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2018
Ngày công bố
23/11/2018
STT
73
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C4/VNM/2018
Ngày công bố
02/10/2018
STT
74
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng lựu đỏ - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C4/VNM/2018
Ngày công bố
02/10/2018
STT
75
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2018
Ngày công bố
28/08/2018
STT
76
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
27-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
77
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
28-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
78
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
29-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
79
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F3/VNM/2019
Ngày công bố
11/06/2019