THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
30/07/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2018
Ngày công bố
28/05/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
07
Sản phẩm
Thức uống năng lượng hương cam đào - Vinamilk Power
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2019
Ngày công bố
17/04/2019
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/04/2019
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2018
Ngày công bố
16/08/2018
STT
13
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F3/VNM/2019
Ngày công bố
11/06/2019
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2019
Ngày công bố
24/08/2019
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2019
Ngày công bố
23/08/2019
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-F3/VNM/2019
Ngày công bố
23/08/2019
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-F4/VNM/2019
Ngày công bố
23/12/2019
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2020
Ngày công bố
11/02/2020
STT
19
Sản phẩm
Thức uống Sữa Trái Cây - Vị Dâu - Vinamilk Hero
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F3/VNM/2020
Ngày công bố
11/02/2020
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-F3/VNM/2019
Ngày công bố
27/06/2019