THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi - Vinamilk CanxiPro
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
06/03/2019
STT
02
Sản phẩm
Sữa bột nguyên kem có đường - Vinamilk Dinh dưỡng
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2018
Ngày công bố
23/11/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-A5/VNM/2020
Ngày công bố
19/02/2020
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C3/VNM/2020
Ngày công bố
18/02/2020