THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2018
Ngày công bố
20/06/2018
STT
04
Sản phẩm
Sữa chua uống men sống hương việt quất – Probi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
STT
06
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
Trang
1
trên 6