THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/08/2018
STT
02
Sản phẩm
Sữa đặc có đường bổ sung dầu thực vật – Ông Thọ (xanh)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B2/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
03
Sản phẩm
Sữa đặc có đường bổ sung dầu thực vật – Ông Thọ (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B2/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
04
Sản phẩm
Creamer đặc có đường – Ngôi Sao Phương Nam (xanh biển)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
05
Sản phẩm
Creamer đặc có đường – Ngôi Sao Phương Nam (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
06
Sản phẩm
Creamer đặc có đường – Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
Trang
1
trên 2