THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm không đường – GoldSoy – Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
02
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm có đường – GoldSoy – Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2018  
Ngày công bố
16/07/2018
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018