THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường – Vinamilk ADM Gold – Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
39-C3/VNM/2018
Ngày công bố
21/09/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2018
Ngày công bố
13/08/2018
STT
03
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng – Vinamilk – 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-C2/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
32-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
06
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
31-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
Trang
1
trên 4