Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Chứng nhận “Trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam”

Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Certificate of “The first organic dairy farm in Vietnam to be certified with EU Organic standard”

Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Chứng nhận tiêu chuẩn Hữu Cơ Châu Âu

Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Certificate of EU ORGANIC PRODUCTION METHODS

Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk