VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
  • 01

    Chọn ngày tham quan

  • 02

    Nhập thông tin

  • 03

    Xác nhận thông tin

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR

Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Sữa tươi 100% Organic