Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu âu


Chứng nhận “Trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam”


Không

sử dụng hoóc-môn tăng trưởng

Không

dư lượng thuốc kháng sinh

Không

sử dụng thuốc trừ sâu

Giá trị dinh dưỡng

trung bình trong 100ml


Các vitamin và khoáng chất có sẵn trong sữa tươi
Vitamins and minerals are present in fresh milk

59,7 kcal

Năng lượng

Energy

3,3 g

Chất béo

Fat

3,1 g

Chất đạm

Protein

4,4 g

Hydrat carbon

Carbohydrate

Chủng loại

Sản phẩm


Sữa tươi 100% Organic
tiêu chuẩn Châu Âu

không đường - 1lít

Sữa tươi 100% Organic
tiêu chuẩn Châu Âu

không đường - 180ml